Technologické fórum 2019 Survey
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu vyplnením tohoto formulára.
Prosím vyplňte nasledovné informácie
Aký je váš celkový dojem z konferencie?    What is  your overall impression about the event?
Aký je váš celkový dojem z konferencie?    What is  your overall impression about the event?
 
Vaše pripomienky nám pomôžu pripraviť ďalší event ešte lepšie / Your opinion for improvement will be appreciated
Aký je váš celkový dojem z večerného programu konferencie?    What is  your overall impression about the evening program at the event?
Aký je váš celkový dojem z večerného programu konferencie?    What is  your overall impression about the evening program at the event?
 
Vaše pripomienky nám pomôžu pripraviť ďalší event ešte lepšie / Your opinion for improvement will be appreciated
Čo bolo vašim hlavným očakávaním z účasti na tomto evente ?What was your main objective to participate in this event?
Čo bolo vašim hlavným očakávaním z účasti na tomto evente ?
What was your main objective to participate in this event?
 
Naplnili sa vaše očakávania? Have you achieved your objective?
Naplnili sa vaše očakávania? Have you achieved your objective?
Máte momentálne project, ktorý by ste radi prediskutovali s nami, alebo s niektorým z našich partnerov? Do you currently have a project/point/objective to discuss with us or some of our partners?
Máte momentálne project, ktorý by ste radi prediskutovali s nami, alebo s niektorým z našich partnerov? Do you currently have a project/point/objective to discuss with us or some of our partners?
 
Aký je očakávaný časový rámec vášho projektu? What is the expected time frame of your project?
Aký je očakávaný časový rámec vášho projektu? What is the expected time frame of your project?
Máte pre tento projekt konkrétny rozpočet? Do you have a specific budget for this project?
Máte pre tento projekt konkrétny rozpočet? Do you have a specific budget for this project?
Aká je vaša úloha v rámci projektu? / What is your role in this project?
Aká je vaša úloha v rámci projektu? / What is your role in this project?
Ako Vám vyhovuje, aby sme vás kontaktovali? How would you like us to contact you?
Ako Vám vyhovuje, aby sme vás kontaktovali? How would you like us to contact you?
Uvítame vaše komentáre/otázky. Please share with us your comments/feedback/questions.